CỌ MÁ NGẮN ĐẦU TRÒN
 CỌ MÁ NGẮN ĐẦU TRÒN
 CỌ MÁ NGẮN ĐẦU TRÒN
 CỌ MÁ NGẮN ĐẦU TRÒN